CNC

Horizontálna vyvrtávačka TK 6511B


CNC horizontálna vyvrtávačka je univerzálny stroj s najširšími možnosťami aplikácií a je jedným z najrozšírenejších strojov s rozsiahlym využitím. Okrem hlavných pracovných použití vyvrtávania a frézovania môže tiež vŕtanie, zväčšovanie otvorov, zarovnávanie čiel, zarovnávanie koncov, sústruženie vnútorných valcových povrchov atd. Je zvlášť vhodná pre obrábanie skriňových obrobkov s mnoho otvormi.

CNC horizontálne vyvrtávačky typu TK 6511B sú riešené modulárnym spôsobom, čo znamená, že stroje rôznej úrovni sú založené na rovnakom princípe, sú však vybavené rôznymi systémami CNC.


Upínacia plocha otočného stola
1250×1400 mm

Nosnosť stola
5000 kg

Pozdĺžny pojazd stola – os X
3000 mm

Zvislý pojazd vreteníka – os Y
1500 mm

Priečny posuv stojanu – os Z
1000 mm

Riadiaci systém
HEIDENHEIN iTNC 530

Ručná výmena nástrojov