Profil spoločnosti

Spoločnosť DAJAN SK, s.r.o. bola založená v roku 2008.

Účel spoločnosti bolo zriadenie výrobnej prevádzky, zaoberajúcej sa výrobou strojárenských súčiastok pre hutnícky priemysel ako vysunutá časť firmy BELLE EXPORT-IMPORT, spol. s r. o.
Výroba sa realizuje na základe požiadaviek trhu pre strojárensky, hutnícky a automobilový priemysel.


Výroba

Spracovanie 3D modelu a výroba dielcov

Servis

Servis dielcov, údržba, dovoz a odvoz vlastnou dopravou